Recente TCO vergelijking

Deze vergelijking (TCO berekening) is uitgevoerd door een Gemeente in Nederland. Er zijn in totaal 5 leveranciers uitgenodigd mee te doen met deze aanbesteding. De eerst eis van de Gemeente was dat de verlichting moest voldoen aan de klasse voor het verlichten van een weg in de categorie M6. Alle uitgenodigde leveranciers hebben de eerste eis (M6) met goed gevolg doorstaan. Er kan dus gesteld worden dat de partijen op technisch/kwalitatief vlak aan elkaar gewaagd waren.

Daarnaast moesten alle leveranciers informatie verstrekken omtrent hun armatuur. Deze vragen waren o.a.: levensduur verwachting van de lichtbron, garantie, de kosten van de lichtbron, percentage uitval, etc. Eén en ander zoals omschreven in het model. De uitslag hiervan was verbluffend, want als snel kwam naar voren dat 2 (bekende) partijen al in een vroeg stadium terzijde zijn geschoven. De andere 3 partijen (waaronder de Tellco Europe Group|TEG) bleven dus over voor de uiteindelijke gunning.

NOOT:

Een belangrijk aspect in een TCO berekening is de gemiddelde prijs in voor de energiekosten per kWh. In het rekenmodel van AgentschapNL staat standaard € 0,20/kWh, maar wij weten dat er Gemeenten zijn die in werkelijkheid “slechts” € 0,05/kWh betalen!

In dit specifieke geval heeft de Gemeente gerekend met € 0,07/kWh. Wij plaatsten deze opmerking omdat ons is opgevallen dat er grote verschillen bestaan tussen verschillende Gemeenten in Nederland voor wat betreft gemiddelde prijs van de energiekosten.

Wij zien soms TCO berekeningen waarin sommige leveranciers “klakkeloos” de eerder genoemde € 0,20/kWh aanhouden en dan uitkomen op een minimale besparing en met een terugverdientijd van 7-10 jaar. Dan lijkt het alsof de opdrachtgever snel zijn ROI kan realiseren.

Maar…..7-10 jaar (soms langer) vinden wij te lang. Het moet sneller kunnen!

Met andere woorden stellen wij op basis van het bovenstaande dat sommige leveranciers “een broodje aap” verkopen en op slinkse wijze hun armaturen proberen weg te zetten. Dat doet men door “trucjes” (een te hoge energieprijs) te hanteren, die in werkelijkheid niet bestaan! Hieronder een voorbeeld met de aanbesteding welke eerder dit jaar werd gehouden in een Gemeente met als uitgangspunt dat alle verstrekte gegevens hetzelfde zijn. Het enige dat wij veranderd hebben is de prijs/kWh.

  1. Als men € 0,20/kWh aanhoudt, zal blijken dat de TvT 3-4 jaar bedraagt (dit lijkt snel, maar het klopt niet!!!!).
  2. Vult men de werkelijke kosten in, (bijv.: € 0,07/kWh), dan blijkt dat de TvT niet meer 3-4 jaar is, maar direct 5-9 jaar wordt.

Kort samengevat kan dus de volgende conclusie worden getrokken:

Hanteer de juiste invoer gegevens alvorens een beslissing te nemen, want men hanteert vaak niet de juiste en werkelijke kosten waardoor het lijkt alsof u de investering snel terug zal verdienen. Maar eigenlijk zal u er langer over doen (bijna 2 keer langer)…..

Daarom stellen wij dat men de juiste kosten moet hanteren alvorens een objectief beeld te kunnen (ver-) krijgen.

TCO berekening

Dowload hier de TCO berekening

TCO berekening